Право відмовитись від вакцинації

 

Інструкція для батьків.

Щеплення. Проблеми та їх вирішення

Сьогодні питання вакцинації є дуже актуальним. Йдуть серйозні дискусії з приводу «Корисна чи шкідлива вакцинація? Робити чи не робити щеплення дитині?». Для молодих мам це питання має ще й інший бік. У своїй практиці часто зіштовхуюсь з тим, що у садках та школах у батьків виникають проблеми при відсутності щеплень у дітей.

То чи має право людина відмовитись від вакцинації? Як бути з влаштуванням до дитсадочка, школи та інших навчальних закладів у випадку відсутності щеплення? Чи мають право відмовити у прийомі до цих закладів у такому випадку? Якщо відмовляють, то як діяти?

 Людина має право відмовитися від вакцинації. Щеплення, як і інші процедури, є видом медичної допомоги, від якої ви можете відмовитися. При цьому ви можете посилатися на:

  • Цивільний кодекс України:

Ст.284. «3. Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою.

 4. Повнолітня дієздатна фізична особа ... має право відмовитися від лікування.»

 

  • Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):

 

Ст.5  «Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду.

 

Ст.6 2. Якщо відповідно до законодавства неповнолітня особа є недієздатною давати свою згоду на втручання, таке втручання може здійснюватися тільки із дозволу її представника.»

 

  • Згідно із Законом України „Основи законодавства України про охорону здоров'я" - щеплення є методом профілактики, тому:

ст.42 «Ризиковані методи профілактики визнаються допустимими, якщо вони застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта.»

 

Ст.43 «Згода інформованого пацієнта необхідна для застосування методів ... профілактики ... Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.»

  • Можливість відмови також оговорена у Законі України „Про захист населення від інфекційних хвороб":

Ст.12 «Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам,  які  не  досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані  у  встановленому   законом  порядку  недієздатними, профілактичні   щеплення  проводяться  за  згодою  їх  об'єктивно інформованих батьків  або  інших  законних  представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків...»

Відомості про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження.

Якщо ви хочете відмовитися від щеплення, ви маєте скласти письмову відмову. У довільній формі складаєте відмову та віддаєте безпосередньо у поліклініку для реєстрації чи відправляєте по пошті з повідомленням щодо вручення.

Відмови у дитсадках та школах…

Відмова щодо прийняття дитини до дитячого садка або школи без щеплення не є законною. Не дивлячись на заборону щодо відвідування такими дітьми дитячих установ, яка міститься у ст. 15 Закону України

«Про захист населення від інфекційних хвороб», існує пряма норма Конституції України (ст.53), а також положення інших законів, які встановлюють безумовне право на освіту кожної дитини.

 

У законодавстві не зазначено, що наявність щеплень є необхідною умовою для влаштування дитини до дитячого садка або школи. При прийомі до цих установ керівником обов'язково вимагається медична довідка про стан здоров'я дитини на даний момент. А дитина не обов'язково має хворіти внаслідок відсутності щеплень. Якщо ви хочете вирішити це питання без зайвих конфліктів, вам слід вимагати від поліклініки довідки із таким формулюванням: "Дитина по стану здоров'я може відвідувати дитячий садок/школу". Якщо вам відмовляють, то пишіть скаргу в управління освіти (і так далі), у прокуратуру, міську/обласну державну адміністрацію, де вимагайте захистити конституційне право вашої дитини на освіту. При цьому є дуже ефективним захист свого права у суді. І для подання скарги, і для подання позову вам буде потрібна письмова відмова від влаштування вашої дитини у дитячий садок/школу із вказанням причини.

 

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу. Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми власності визначається засновником (власником).

Щодо влаштування дитини до дитячого садка без проведення щеплення, то порядок прийому до дитячих садків регулюється Положенням про дошкільний навчальний заклад, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305. Згідно нього, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись: ... на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

... Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Використовуйте дану інструкцію і вірогідність того, що керівництво дитсадка чи школи не буде йти з вами на штучний конфлікт буде максимальною. У більшості випадків керівники дошкільних та шкільних закладів самі не орієнтуються в даному питанні. Можливо ви будете першими, хто покаже їм правильний шлях.

Робити чи не робити дитині щеплення – суто ваш вибір!

 

 

 

0 комментариев к “Инструкции. Право відмовитись від вакцинації

Добавить комментарий

Цена:
Описание:
Заполните форму